Vizyon ve Misyon

Vizyon

Portföyünü Ortaklarına sürdürülebilir değerler katacak yeni projeleri hayata geçirmek suretiyle çeşitlendiren ve her alanda büyüten, sektörde güvenilir ve iş mükemmelliğinde örnek olan, aranılan bir enerji şirketi olmak, bu değer ile birlikte tüm paydaşlarımıza sürdürülebilir değer yaratıyoruz.

Misyon

Yerli ve Yenilenebilir kaynaklara öncelik vererek çevreye duyarlı enerji üretimine katkı sağlayacak, ileri teknoloji ve bilgiyi verimliliğe dönüştüren, yenilik ve gelişmelere açık ve ülke ekonomisine en üst seviyede katkı sağlayan tarzda ve şeffaflıkla faaliyetlerini sürdüren bir firmayız. Stratejik planlama sürecini oluştururken, enerji sektörü değer zincirinin her aşamasında kalite odaklı sürdürebilirlik prensibi içerisinde faaliyet göstererek, Türkiye'nin enerji ihtiyacına güvenilir ve uzun süreli katkı sağlamaktayız.  İklim krizi ile mücadele noktasında karbon ayak izinin küçültülmesi için tüm çevre ve paydaşlarla uyum içinde hissedarlarımıza, çalışanlarımıza ve müşterilerimize değer katıyoruz.

Değerlerimiz

  • Faaliyetlerimizde güvenilirlik ilkesini ön planda tutarız. 
  • Doğru ve güncel bilgiyi müşterilerimiz, ortaklarımız ve çalışanlarımız ile şeffaf ve anlaşılır biçimde paylaşırız. 
  • Her koşulda taahhütlerimizi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeye özen gösteririz.
  • Dürüstlük, Enda kültür ve değerlerinin ayrılmaz bir parçası olup, kuruluşundan bugüne tüm faaliyetlerine yansımıştır. 
  • Enda; müşterileri, çalışanları, paydaşları, grup şirketleri, bankalar ve tüm kurumlarla olan ilişkilerini bu değer çizgisinde gerçekleştirir. 
  • Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetimi, şirketin ve ortaklarının menfaatlerini ön planda tutarak hesap verebilirlik görev ve bilincini taşır. 
  • Sosyal sorumluluk bilinci kapsamında, yatırımlarını gerçekleştirme ve işletmeye alma sürecinde, çevre ve topluma fayda sağlayacak şekilde, titiz ve özenli çalışmayı yapar bu bilinçle sosyal, kültürel etkinliklere de destek olur.