Bağlı Ortaklıklar

Bağlı Ortaklıklar

Egenda - Ege Enerji Üretim A.Ş.

Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş. (EGENDA) sayıları 150’yi aşkın Egeli sanayici ve iş insanlarının katılımıyla Enda’nın %74,53 oranında iştiraki ile 19 Mart 1997 yılında İzmir’de kurulmuştur.

Enda Enerji Holding portföyünde bulunan yatırımları gerçekleştiren ve çalışmaları yürüten firma konumundaki Egenda bünyesinde; Eğlence I HES, Eğlence II HES, Alaçatı RES, Mordoğan RES, Germiyan RES, Urla RES ile birlikte, işletmedeki iştirakleri; Tuzla JES, Yaylaköy RES ve Su Enerji (Çaygören HES) bulunmaktadır.

EGENDA 1997 yılından beri gerek bağlı kuruluşları gerekse iştirakleri vasıtasıyla sadece enerji sektöründe faaliyet göstermektedir. Faaliyet konuları ve ilgi alanları, başta yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere yatırımcı sıfatı ile her türlü üretim teknolojileriyle enerji yatırımı projeleri geliştirmek, yatırımları gerçekleştirmek ve üretim santrallerini işletmektir.

Akçay HES - Elektrik Üretim A.Ş.

Enda Enerji Holding A.Ş. nin %95 hisse oranı ile iştirak ettiği Akçay HES Elektrik Üretim A.Ş.’nin diğer ortağı, %5 hisse oranı ile Karesi Enerji A.Ş.’dir.

Aydın ili, Bozdoğan ilçesi sınırları içinde, Kemer Barajı sonrasında inşa edilen sulama kanalı üzerinde yer alan Akçay Hidroelektirk Santralı, 28,78 MWe kurulu gücünde ve yıllık ortalama 77.000 MWh enerji üretim kapasitesine sahiptir. Kasım 2003’te 40 yıllık üretim lisansı alınmış olup, 2009 yılının 3. çeyreğinde ticari işletmeye alınmıştır. 08.04.2014 yılında üretim lisans süresi 40 yıldan 49 yıla çıkarılmıştır. Üretilen enerji YEKDEM kapsamında EPİAŞ’a satılmaktadır.

Su Enerji Elektrik - Üretim A.Ş.

Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş.'nin %100 hisse oranına sahiptir. 

Balıkesir ili, Sındırgı ilçesi sınırları içinde, Simav çayı üzerinde kurulu Çaygören Barajı mansabında yer alan Çaygören HES, 4,6 MWe kurulu gücünde ve yıllık 20.700 MWh enerji üretim kapasitesine sahiptir. Tesis Haziran 2006 tarihinden itibaren ticari işletmede olup, üretilen enerji serbest piyasa koşullarına göre; DUY (Dengeleme Uzlaştırma Yönetmeliği) kapsamında sisteme (EPİAŞ) ve tedarik şirketlerine satılmaktadır.

Tuzla Jeotermal - Enerji A.Ş.

Grup şirketlerinden Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş., Tuzla Jeotermal Enerji Üretim A.Ş.’nin %100 hisse oranına sahiptir. Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi sınırları içinde, Tuzla mevkiinde yer alan Tuzla Jeotermal Santralı, 7,5 MWe kurulu gücünde ve yıllık ortalama 56.070 MWh enerji üretim kapasitesine sahiptir. Mayıs 2004’te 40 yıllık üretim lisansı alınmış olup, Santral, rezervuar sıcaklığı 174 0C, kuyu başı sıcaklığı ise 148 0C olan 2 üretim (540 m ve 565 m) ve bu 2 üretimden alınan tüm akışkanın enjekte edilebileceği 2 re-enjeksiyon (927 m ve 871 m) kuyusu ile binary cycle olarak Ocak 2010 tarihinde devreye alınmıştır. Mevcut 7,5 MWe tasarım; 48 ton/h buhar ve 693 ton/h kızgın su esasına göre yapılmıştır. 18.08.2018 tarihinde 500m derinliğinde 148 0C kuyubaşı sıcaklığına sahip yeni üretim kuyusu devreye alınarak santral 3 üretim kuyusu tarafından beslenmeye başlamıştır. Üretilen enerji YEKDEM kapsamında EPİAŞ’a satılmaktadır.

İşletmedeki Tesisler:

1-Tuzla Jes

Yaylaköy RES - Elektrik Üretim A.Ş.

Egenda A.Ş. nin %80 hisse oranı ile iştirak ettiği Yaylaköy RES Elektrik Üretim A.Ş.’nin diğer ortakları: %20 hisse ile Örsçekiç ve ailesi ’dir. İzmir ili, Karaburun ilçesi sınırları içinde, Yaylaköy’de yer alan Yaylaköy Rüzgâr Santrali, 15 MW kurulu gücünde ve yıllık ortalama 38.600 GWh enerji üretim kapasitesine sahiptir. Mayıs 2008’te 49 yıllık üretim lisansı alınmış olup, 2016 yılının 1. yarısında ticari işletmeye alınmıştır. Üretilen enerji YEKDEM kapsamında EPİAŞ’a satılmaktadır.

RES İYTE - Elektrik Üretim A.Ş.

16.04.2009 tarihinde kurulan şirketin ortakları %89 hisse oranı ile Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş. ve %11 hisse oranı ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüdür.

13 MW kurulu gücünde ve yıllık ortalama 40.600 MWh enerji üretim kapasitesine sahip Urla RES santrali İYTE kampüs sınırları içerisinde yer almaktadır. Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş. tüzel kişiliği bünyesinde bulunan santralin RES İYTE’ye devir edilmesi ile ilgili çalışmalar başlamış olup, süreç devam etmektedir.